Thursday Mar 16, 2023

Barnsamordnarens roll hos Kvinnojouren Linnéan i Lidköping

Vad händer med barnen när de kommer till ett skyddat boende? Vilken hjälp får de att bearbeta sina upplevelser? Kan de fortsätta gå i skolan? I detta avsnitt får vi lyssna till Helena som arbetar som barnsamordnare hos Kvinnojouren Linnéan i Lidköping.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320