Monday Feb 05, 2024

I Dina Kvarter med Ingegerd Smedensjö

Det råder en betydande kunskapsbrist kring mäns våld, både i samhället, hos myndigheter och politiker. Även om medierna börjar uppmärksamma ämnet, upprätthåller en utbredd tystnadskultur vardagen. Konsekvenserna av denna tystnad, bristande kunskap och låga prioriteringar är stora och drabbar framför allt kvinnor och barn. Det är nödvändigt att bryta denna tystnadskultur, som upprätthåller fördomar och okunskap och skuldbelägger de som utsätts för våld. Att öka kunskapen är det första steget mot förändring.

Ingegerd Smedensjö, författare till boken "I Dina Kvarter", har personlig erfarenhet av våld i nära relationer. Med sju års aktivitet inom en kvinnojour, där hon även var ordförande och mottog priset som årets ängel 2021, har hon engagerat sig i att påverka och agera i frågor som berör oss alla.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320