Monday May 09, 2022

Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet

Könsstympning är ett olagligt ingrepp i Sverige. Ändå finns det många flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för de här farliga och smärtsamma övergreppen av sin familj. I detta avsnitt gästas vi av fantastiska Luul Jama, som berättar om hennes kamp mot kvinnlig könsstympning.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320