Wednesday Nov 09, 2022

Sexuellt våld

En av tio kvinnor över arton år har någon gång blivit utsatt för allvarligt sexuellt våld, oftast av sin egen partner. Åtta av tio sexualbrott anmäls inte i Sverige och barn löper tre gånger så stor risk att utsättas för en våldtäkt. I dagens avsnitt pratar Petra och Pernilla om sexuellt våld. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320