Tuesday Oct 19, 2021

Varningssignaler och tecken på att du befinner dig i en våldsam relation

Vi pratar om varningssignaler och tecken som tidigt berättar att du är på väg in i en farlig och våldsam relation. Hur börjar det och hur kan du lära dig att tyda dessa varningssignaler? Hur upptäcker man att någon annan är utsatt och behöver hjälp? Charlott Block, utbildad socionom och psykoterapeut, med över 30 års erfarenhet, är med oss i detta avsnitt.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320